Sốc nhiệt-2 người chết, 1 nguy kịch do sốc nhiệt vì nắng nóng ở Hà Nội