Sở Y tế Hà Nội-Hà Nội yêu cầu tất cả cơ sở y tế không từ chối tiếp nhận ca nghi mắc Covid-19