sở tư pháp-Phạt đến 30 triệu đồng nếu không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người


  • Một sở có 25 lãnh đạo nhưng chỉ có 18 nhân viên

    Một sở có 25 lãnh đạo nhưng chỉ có 18 nhân viên

    15/04/2017 12:02

    Trong báo cáo công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, đáng chú ý, Sở Tư pháp Thanh Hóa có tới 25 lãnh đạo cấp phòng trở lên nhưng chỉ có 18 công chức và người lao động.