sở thú-Trèo vào sở thú, người đàn ông bị sư tử cắn chết