sổ hồng 50 năm-Hết hạn sử dụng chung cư 50 năm, người dân có mất nhà?