sổ đỏ giả-Ma mãnh giao dịch bằng sổ đỏ giả ở Khánh Hòa

  • Ma mãnh giao dịch bằng sổ đỏ giả ở Khánh Hòa

    Ma mãnh giao dịch bằng sổ đỏ giả ở Khánh Hòa

    Văn phòng công chứng trung tâm (Phường Sài, thành phố Nha Trang) vừa phát hiện trường hợp giao dịch bằng sổ đỏ giả rất tinh vi.

  • Tinh vi những thủ đoạn làm sổ đỏ giả

    Tinh vi những thủ đoạn làm sổ đỏ giả

    Chỉ một máy scan, máy tính và rành photoshop, trong chục phút có thể làm ra cuốn sổ đỏ nhà đất nhìn… như thật, với giá công làm giả chỉ trên dưới 5 triệu đồng. Sổ giả giống sổ “xịn” đến mức phòng công chứng cũng khó phát hiện. Thậm chí, “trùm” hành nghề photocopy là N.V.P cũng không nhận ra nổi cuốn sổ đỏ mà người thân mình bị làm giả…