sơ cứu điện giật-Cặp vợ chồng cùng chết trong nhà tắm chỉ vì hành động sai lầm của người chồng khi cứu vợ