số ca nhiễm covid-Vì sao số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam không tăng theo quy luật của thế giới?