Số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam-Bộ trưởng Bộ Y tế: Tất cả các ca mắc mới đều xác định được nguồn gốc lây nhiễm