sneaker-Có 1 item trong tủ của bạn khi mix cùng quần jeans sẽ kéo dài chân cực 'vi diệu'