smartphone Huawei-Lệnh cấm của Mỹ thổi bùng cơn sốt săn hàng Huawei giá rẻ ở nhiều nước