smartphone-Điện thoại Huawei bỗng nhiên được cài ứng dụng Android cao cấp miễn phí