smartphone-Galaxy S20 giảm 4 triệu đồng, điện thoại Samsung đua nhau hạ giá