SinoVac-Sinovac thành 'cứu tinh' ở 1 nước ĐNÁ: Hàng nghìn người dị ứng vaccine mRNA của Pfizer, Moderna