sinh viên ở trọ-Sinh viên khóc ròng nhìn phòng trọ ngập tận mép giường sau bão, cả đêm thức trắng tát nước ra ngoài