sinh viên đi làm thêm-Đi làm thêm bị trừ hết lương còn phải đóng thêm tiền cho chủ, cô gái kêu than với dân mạng liền bị 'gạch đá' túi bụi