sinh viên Đại học-Nữ sinh bật khóc vì học Quốc phòng, lý do đằng sau khiến người nghe vừa thương vừa buồn cười