sinh con tuổi dần-Xin đẻ sớm vì sợ…con tuổi Dần

  • Xin đẻ sớm vì sợ…con tuổi Dần

    Xin đẻ sớm vì sợ…con tuổi Dần

    Chỉ trong buổi sáng ngày 24/1, bác sĩ sản khoa nhận hàng loạt đề nghị được mổ chủ động, sinh con sớm. Lý do chung của các sản phụ là để “né” năm Nhâm Dần đã gần kề.