Singapore-Thủ tướng Singapore nói Trung Quốc không thể thay Mỹ