Singapore-1 tuyển thủ Singapore gặp sự cố trong nhà vệ sinh, môn bơi phải dời lại 30 phút