siêu xe Minh nhựa-Giải mã con số '405' bí ẩn luôn xuất hiện trên siêu xe, xe sang của Minh 'Nhựa'