siêu mẫu Lan Khuê-Lan Khuê và 5 lần áp đảo sao Hoa - Hàn khi 'đụng hàng'