showbiz-Jack ra bài mới trong lúc nằm viện, tuyên bố sẽ trở lại showbiz