showbiz-Bị nghi đăng ảnh mẹ nuôi đổ bệnh phải thở bằng máy để PR MV sắp ra mắt, phía K-ICM nói gì?