Show thực tế-Màn casting bạo lực nhất X-Factor: Thí sinh ném mic, chửi thề, đập phá và tấn công ê-kíp khi bị loại