shipper-Khoảnh khắc người bố shipper và con gái nhỏ trên phố khiến người ta vội lấy điện thoại ghi lại