shark tank tập 12-Vừa gọi vốn 350.000 USD trên Shark Tank đã bị tố quỵt 4 triệu đồng, Vufood nói gì?