SH 350i-Giá xe Honda SH 350i tại Việt Nam giảm mạnh, thấp hơn đề xuất