SH 300i-Honda SH giá 300 triệu đồng vừa về Việt Nam có gì hot?