SH 2019-Giật mình với giá bán của Honda SH 2019: Điều gì đang xảy ra với chiếc xe 'đã cũ'?