SEVEN.am-Bị phạt và chịu giám sát, ông chủ SEVEN.am trần tình: 'Đây là bài học đau xót nhất'