Serie A-Ronaldo sút xa đẳng cấp, Juventus giữ vững ngôi đầu