sếp ngân hàng-Sếp ngân hàng nhận lương, thưởng nửa tỷ đồng mỗi tháng