Seohyun-Không nhận ra Seohyun dạo này: Chuyển phỏm từ style tiểu thư sang sexy 'chơi bời', mặc càng bạo lại càng đẹp