Seo ye ji-Plot twist không ngờ: Đài KBS lên tiếng xin lỗi Seo Ye Ji vì vụ drama điều khiển tài tử Hạ Cánh Nơi Anh, chuyện gì đây?