Selena Gomez-Sau khi chia tay Justin Bieber, Selena Gomez không muốn vội vàng tìm mối quan hệ mới