Sea Games 29-Con số đáng buồn của Thái Lan khi đụng độ Việt Nam