SEA Games 2019-U22 Việt Nam sẵn sàng tiếp đón U22 UAE trên SVĐ Thống Nhất