SC Heerenveen-CLB Hà Nội lên tiếng về tương lai của Đoàn Văn Hậu