say nắng-Nắng nóng cùng vợ ra đồng thu hoạch lạc, người chồng tử vong