sầu riêng-Chưa kịp trả nợ, người phụ nữ bị hành hung bằng trái sầu riêng