sát thủ tuổi teen-Cuồng ghen đến hóa hận, nữ sát thủ 'mặt thiên thần' ra tay tàn độc giết hại bạn học còn lấy một phần thi thể về làm chiến lợi phẩm