sạt lở đất-Mưa lũ cuốn 5.000 m3 đất đá gây sạt lở đường ở Lai Châu