sạt lở-Bị núi sạt lở vùi lấp khi đi tìm trầm, 1 người chết, 3 người mất tích