sập trần nhà-Thót tim cảnh thợ làm tóc rơi thủng trần nhà