sập nhà 6 tầng-Nhà 6 tầng ở Hải Phòng đổ sập trong đêm