sập cần cẩu-Cần cẩu khổng lồ đổ sập, 11 người thiệt mạng