sao việt dự sự kiện-Vũ Thu Phương đọ sắc cùng H’Hen Niê và Khánh Vân trong tà áo tứ thân du xuân