Sao Việt-Biến cố phá sản vỡ nợ, Phước Sang - Kim Thư sống thế nào sau 7 năm ly hôn?