Sao Việt-Lê Hoàng gây tranh cãi khi nhận xét làm nail, bán online thì học vấn thấp