Sao Việt-Việt Anh thừa nhận cải thiện nhan sắc cũng là thay đổi tướng số