Sao Việt-Ngọc Trinh công khai đòi nợ 46 tỷ đồng, còn cảnh cáo 'Có muốn làm ăn ở Việt Nam nữa không?'