sao từ thiện-Trịnh Kim Chi 2021: Vướng kiện tụng, đồng nghiệp quay lưng