sao nhiễm Covid-19-NS Thương Tín nhiễm Covid-19, phải nhịn đói vì không có nổi 1000 đồng mua thức ăn