sao hồng kong-Cổ Thiên Lạc - từ kẻ bất hảo thành ông trùm của showbiz Hong Kong