sao hoa-Sao Hỏa có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông như Trái Đất không?